Okuyucular soruyor: Garbın Afakını Sarmışsa Çelik Zırhlı Duvar Benim Iman Dolu Göğsüm Gibi Serhaddim Var Ne Demek?

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var ne demek?

İstiklal marşındaki ” benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var ” cümlesinde ” serhad ” sözcüğünün anlamı nedir. Serhad kelimesinin sözlük anlamı “sınır boyu” demektir. Burada ise Batıya karşı iman dolu bir yüreğin hazır hazır ve güçlü olduğu anlatılmıştır.

Istiklal Marşındaki Garbın ne demek?

İstiklal Marşı ‘nda geçen, “Batı’nın ufukları” anlamına gelen söz.

Istiklal Marşı’nın 4 kıtası nedir?

İSTİKLAL MARŞI 4. KITASI Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma!

Serhaddim ne anlama gelir?

Bu kelime genel olarak serhad sözcüğünden gelir ve sağladığı anlamı üzerinden şiirde yer alır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit serhaddim kelimesi, daha çok Serhad kelimesi üzerinden anlama sahiptir. Türkçe karşılığı ise, ‘Sınır boyu’ olarak kullanılır ve ifade edilir.

Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın ne demek?

” Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın ” ifadesi de yine cephede savaşan Türk askerine söylenmiştir. Batılı devletlerin bu utanmaz akınlarına, saldırmalarına karşı icabında gövdeni siper ederek, canını ver ama bu saldırıyı durdur denmektedir. (Haya utanma, sıkılma duygusu demektir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Duvar Rutubeti Nasıl Temizlenir?

Şüheda fışkıracak ne demek?

Şüheda Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 1. Şehit kelimesinin çoğulu, şehitler. Şüheda fışkırmak: Savaş anında hayatını kaybedip, şehit düşen kimselerin sayısının çokluğu.

Afakına ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olarak afaki kelimesi Türkçede ‘gereksiz, önemsiz’ anlamlar taşımaktadır.

Na mahrem eli ne demek?

“Mahrem” olmayan kimselere ise “ namahrem ” denir. Bunlar, kendisi ile evlenme yasağı bulunmayan kişilerdir. Bu sözcüğün Türkçede ayrıca “yabancı, el” anlamı da vardır. Sözgelimi, İstiklal Marşı’ndaki “Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli ” dizesi bu anlamdadır.

Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar ne demek?

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Istiklal Marşı’nın sözleri nedir?

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl; Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Istiklal Marşı’nın 6 kıtasının anlamı nedir?

6. Kıta ( Anlamı Açıklaması) Sen şehîd oğlusun, incitme yazıktır atanı: Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı. Bu kıtada ‘vatan’ söz konusu ediliyor. Dış görünüşü bakımından vatan bir toprak parçasıdır.

Istiklal Marşı’nın son kelimesi nedir?

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Cüda ne demek Osmanlıca?

cüda / cüdâ / جدا / جُدَا Ayrı, ayrılmış.

Engin olmak ne demek?

1. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, göz alabildiğine uzanan, sınırsız, vâsi: Ne onlara azgın deryâlar hâil olabilir, ne bunlara engin sahrâlar set teşkil edebilirdi (Refik H. Karay). Türklüğe târihin engin bir ufku açılmıştı (Yahyâ Kemal).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *